Alacak Varlık Yönetimi

Bankalar, özel finans kurumları ve diğer mali kurumların tahsili gecikmiş alacaklarının temlik alınması, satılması, satın alınan alacakların borçlusundan tahsil edilmesi, varlıkların nakde çevrilmesi ve bunları yeniden yapılandırılarak tahsil edilmesi,
Portföyümüzdeki gayrimenkul, menkul veya sair mal, hak ve varlıkların teknolojik gelişmeler eşliğinde işletilmesi, kiralanması ve bunlara yatırım yapılarak satışını yapmaktayız.

Yönetim Danışmanlığı

Finansal Kurumlarda bulunan borçlarınızın durumunu ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde analiz ederek, bilgi gizliliğine önem vererek, Zorlukları analiz edip en uygun çözümler üreterek,
Finansal Kurumlar ve şirketiniz arasındaki organizasyonu sağlamak,
Karşılıklı iyi ilişkiler ve güven duygusunu oluşturmak,
Profesyonel ekibimiz ile birlikte sizlere özel çözümler üreterek şirketinizi sürdürülebilir hale getirerek ülke ekonomisine kazandırmaktayız.

Yatırım Danışmanlığı

Armada Varlık Yönetim A.Ş. Gelecek vaat eden şirketleri araştırıyor, buluyor ve anlaşarak yurtiçi/yurtdışı kaynaklı yatırımcılarla buluşturarak ek kaynak ve likidite sağlanmasında ve tüm süreçlerin yönetilmesinde aracılık etmekteyiz.