Armada Varlık Yönetim A.Ş. 2018 BDDK faaliyet izniyle birlikte güçlü sermaye yapısıyla sektörde hizmet vermeye başlamıştır.

Finansal Kuruluşlardan aldığı portföylerle, etkin tavsiye ve çözüm odaklı yapısı ile her zaman müşterinin yanında olmaktadır. Armada Varlık Yönetim A.Ş. sürdürülebilir ilişkiler yaratmak için güçlenen ve büyüyen kadrosuyla sektörde farklı bir hizmet anlayışı edinmiştir. Şirketimiz ayrıca, finansal zorluğa düşen ya da nakit akışı olan şirketlere verdiği danışmanlık hizmetleri ile mevcut işleri geliştirme veya yeni yapılanma işlemlerine danışmanlık yapmaktadır.


VARLIK YÖNETİM ŞİRKETİ NEDİR?

Varlık yönetim şirketleri; Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, bankalar ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarının satın alınması, tahsili, yeniden yapılandırılması ve satılması amacına yönelik olarak faaliyet göstermek üzere kurulmuş şirketlerdir ve faaliyetlerini, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun gözetim ve denetiminde, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 93 ve 143 üncü maddelerine dayanarak sürdürmektedir.


İK POLİTİKAMIZ

Armada ailesi, yeni katılan çalışanlarımıza adil, şeffaf ve söz hakkı tanıyan, potansiyellerini ortaya koyduğu ortamlar yaratır. Tüm birimlerle stratejik iş ortağı yaklaşımıyla çalışan, şirket ve çalışan ihtiyaçlarını sürekli analiz eden, değer yaratan ve değişen şartlara hızla adaptasyon sağlayan bir yönetim anlayışını benimser.
Çalışanlara sağlanan ücret ve tüm haklarda adil davranılır.
Çalışanların bilgi, beceri ve yetkinliklerini arttırmalarına yönelik eğitim ve gelişim programları gerçekleştirilir ve eğitim politikaları oluşturulur. Bunun yanı sıra çalışanlarımızın mevcut rolleri içerisindeki potansiyellerinin değerlendirilip, katma değerlerinin arttırılarak gelişim fırsatları ile desteklendiği potansiyel değerlendirme, yedekleme, rotasyon ve kariyer haritalama çalışmaları yürütülmektedir.
Çalışanlar arasında ayrımcılık yoktur. Din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapılmaması ve çalışanların şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alır.
Çalışanlar için, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetmelik esaslarına uygun güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlanır.

YÖNETİM KURULU

OSMAN İLKAN KOYUNCU
- Yönetim Kurulu Başkanı

EMRAH ÜNSAL
- Genel Müdür ve
Yönetim Kurulu Üyesi

GİZEM RODOPLU
- Yönetim Kurulu Üyesi