İK POLİTİKAMIZ

Armada ailesi, yeni katılan çalışanlarımıza adil, şeffaf ve söz hakkı tanıyan, potansiyellerini ortaya koyduğu ortamlar yaratır. Tüm birimlerle stratejik iş ortağı yaklaşımıyla çalışan, şirket ve çalışan ihtiyaçlarını sürekli analiz eden, değer yaratan ve değişen şartlara hızla adaptasyon sağlayan bir yönetim anlayışını benimser.
Çalışanlara sağlanan ücret ve tüm haklarda adil davranılır.
Çalışanların bilgi, beceri ve yetkinliklerini arttırmalarına yönelik eğitim ve gelişim programları gerçekleştirilir ve eğitim politikaları oluşturulur. Bunun yanı sıra çalışanlarımızın mevcut rolleri içerisindeki potansiyellerinin değerlendirilip, katma değerlerinin arttırılarak gelişim fırsatları ile desteklendiği potansiyel değerlendirme, yedekleme, rotasyon ve kariyer haritalama çalışmaları yürütülmektedir.
Çalışanlar arasında ayrımcılık yoktur. Din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapılmaması ve çalışanların şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alır.
Çalışanlar için, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetmelik esaslarına uygun güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlanır.

İŞE BAŞVURU FORMU

Siz de bu ailenin bir parçası olmak ve kariyer fırsatlarımızdan yararlanmak için info@armadavarlik.com adresimize özgeçmişinizi gönderin.